Lottas Taxi


Min verksamhet

Verksamheten är stationerad i Saltvik och består av många olika körningar bl.a. till seniorträffar samt olika verksamheter inom församlingen, skolelever, diverse sjuk-transporter och förstås ”festfolk”.

Jag har avtal med FPA, vilket betyder att passageraren betalar enbart självriskdelen på 9,25 € /resa vid t.ex. någon form av läkarbesök eller vid besök för rehabilitering.

Jag kör alla dagar och vilken tid som helst på dygnet. Alla passagerare skall känna sig lika välkomna.